Rezerwacja

Informacja o przetwarzaniu danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest – Firma Handlowo Usługowa Bogusław Krótki, ul. Słoneczna 1, 44-353 Olza, e-mail: g-rex@o2.pl lub e-mail: biuro@europaolza.pl, NIP: 6470503374. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane
w celach kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyjaśnienia sprawy, z którą się Państwo do nas zwracają. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu usprawnienia kontaktu z Państwem. Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia firmie na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.